Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá các mặt hàng, vật tư bó bột (bột liền), bông lót bó bột

08/02/2023 13:38

Hiện nay, Bệnh viện HN Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm vật tư trang thiết bị y tế. Để có thêm cơ sở tham khảo giá các vật tư trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá vật tư trang thiết bị y tế (theo danh mục trang thiết bị theo phụ lục đính kèm).

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: