Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá các mặt hàng trang thiết bị y tế

28/03/2023 10:59

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá trang thiết bị y tế (theo danh mục trang thiết bị theo phụ lục đính kèm).

Tagged in: Tags: