Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê II

BSCKII

Nguyễn Thị Thu Yến

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2009: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2010: Tốt nghiệp khóa Đào tạo Định hướng gây mê hồi sức Đại học Y Hà Nội.

Năm 2014: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Gây mê hồi sức.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê và hồi sức ngoại khoa