Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh

BSCKII.

Nguyễn Quốc Hùng

Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Phó Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1991: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2003: Tốt nghiệp BSCKI tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2013: Tốt nghiệp BSCKII tại Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên sâu:

Phẫu thuật chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình.