Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Cột sống

PGS.TS

Nguyễn Đình Hòa

Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phó chủ nhiệm bộ môn ngoại, Đại học Y Hải Dương.

 

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Cột sống.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2007: Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2011: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2015: Bảo vệ luận án Tiến sỹ Trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Cột sống

Tế bào gốc