Bác sĩ Chuyên gia, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực

GS. TS.

Đoàn Quốc Hưng

Phó Giám đốc TT Tim mạch và lồng ngực - Phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Phó Giám đốc TT Tim mạch và lồng ngực - Phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trưởng BM Ngoại, Phó Hiệu trưởng ĐHYHN

Chuyên ngành:

Ngoại Tim mạch lồng ngực

Quá trình đào tạo:

Năm 1991: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 1995: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội.

Năm 1997: Tốt nghiệp khóa đào tạo về Phẫu thuật mạch máu tại Paris, Cộng hòa Pháp.

Năm 2000 : Tốt nghiệp khóa đào tạo về Phẫu thuật mạch máu tại Rennes, Cộng hòa Pháp.

Năm 2003 : Tốt nghiệp khóa đào tạo về Phẫu thuật lồng ngực tại Taipei, Taiwan.

Năm 2007: Tốt nghiệp khóa đào tạo về Phẫu thuật tim người lớn tại Taipei, Taiwan.Clermont Ferrand, Cộng hòa Pháp.

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật Tim mạch Lồng Ngực

Giảng dạy đại học, sau đại học

Nghiên cứu khoa học