Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Hồi sức tích cực I

BSCKII

Đỗ Danh Quỳnh

Cố vấn

Chức vụ:

Nguyên Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1985: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội .

Năm 1988: Tốt nghiệp nội trú Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Năm 1997: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội .

Năm 2019: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa II trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê hồi sức