168 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

04/12/2023 13:51

Chiều 2/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã bầu 168 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII là 177 ủy viên, Đại hội giới thiệu 185 đồng chí để bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên kiện toàn sau Đại hội khi có nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Về cơ cấu: Cơ quan Tổng Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn: Số lượng 37 bầu 31 tại đại hội, khuyết 6, sẽ bầu bổ sung sau đại hội; Công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: 22, tại đại hội bầu 20 khuyết 2, kiện toàn sau đại hội.

 

Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố: 65.

 

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 21.

 

Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, trung tâm tư vấn hỗ trợ người lao động: 9, bầu 8 tại đại hội; Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương: 16.

 

Cán bộ khoa học, chuyên gia: 4.

 

Công nhân, người lao động trực tiếp: 3.

 

Kết quả, đại hội đã bầu 168 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Đại hội thống nhất cử ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII là triệu tập viên Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

 

Chung Thủy/VOV.VN

 

Tagged in: Tags: