Bác sĩ Chuyên gia, TT Truyền máu

THS.BS

Vi Quỳnh Hoa

Giám đốc Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Giám đốc Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Huyết học - Truyền máu.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1993: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2011: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Huyết học - Truyền máu.

Xét nghiệm miễn dịch ghép tạng.

Tế bào gốc.