Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực

TS. BS.

Phùng Duy Hồng Sơn

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Luận án tiến sỹ: nghiên cứu kết quả lâu dài phẫu thuật Bentall dùng ống van bằng màng tim khác loài.

Tác giả, đồng tác giả 15 bài báo trong nước và quốc tế.