Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực

TS. BS.

Phùng Duy Hồng Sơn

Phó Trưởng Khoa PT Tim mạch và Lồng ngực

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Luận án tiến sỹ: nghiên cứu kết quả lâu dài phẫu thuật Bentall dùng ống van bằng màng tim khác loài.

Tác giả, đồng tác giả 15 bài báo trong nước và quốc tế.