Bác sĩ Chuyên gia, Nội - Hồi sức thần kinh

Ths.BS.

Phạm Đức Hiếu

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Nghiên cứu tình hình cấp cứu sản khoa tại khoa HSTC – BV Bạch Mai từ 2008 – 2012.

Hội thao kỹ thuật tuổi trẻ sáng tạo: Áp dụng kỹ thuật đặt nội khí quản ngược dòng bằng bộ dụng cụ cải tiến (2013).