Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

KTV.

Nguyễn Văn Dũng

KTV trưởng Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn