Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

BS

Nguyễn Bá Tuân

Bác sĩ Trung tâm gây mê và hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm gây mê và hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2007: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2011: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Gây mê hồi sức - Đại học Y Hà Nội. 

Năm 2021: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II - Đại học Y Hà Nội.

 

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê hồi sức

Chống đau sau mổ

Hồi sức tích cực