Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Nội soi

Lê Trọng Luân

Điều dưỡng trưởng

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: