Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Sinh hóa

THS.BS

Đỗ Thị Mai Dung

Trưởng khoa Sinh hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Trưởng Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Sinh hóa

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1995: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2004: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

Tham gia các khóa học ngắn hạn tại Đài Loan, Úc

 

Thế mạnh chuyên môn:

Hóa sinh - Miễn dịch