Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh

Ths.Bs.

Chu Văn Tuệ Bình

Bác sĩ

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: