Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh

Ths.Bs.

Chu Văn Tuệ Bình

Bác sĩ Khoa khám bệnh

Chuyên ngành:

Giải phẫu

 

Quá trình đào tạo:

1996 - 2001: Sinh viên Đa khoa Đại học Y Hà Nội.

2001 - 2002: Chuyên khoa giải phẫu Đại học Y Hà Nội.

2008 - 2010: Cao học giải phẫu đại học Y Hà Nội.

2004 - nay: BS Chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức.

11/2009: Lớp đào tạo cơ bản PT CHCH AO tại Malaysia.

2016 - nay: Nghiên cứu sinh Giải phẫu đại học Y Hà Nội.

 

Chức vụ:

Bác sĩ khoa khám bệnh bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Giảng viên Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Giảng dạy chuyên ngành Giải phẫu lâm sàng.

Phẫu thuật chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình.