Video - Tin tức

  • Trải nghiệm Dịch vụ Bảo hiểm bảo lãnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

  • BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC: DẤU ẤN 2017

  • BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI BỆNH

  • HỘI THẢO KHOA HỌC HÌNH ẢNH TIM MẠCH NÂNG CAO

  • BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC – KHÔNG NGỪNG VƯƠN XA

  • TIN TỨC SỰ KIỆN: 25 NĂM THÀNH LẬP PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

  • Kỷ niệm 110 năm thành lập bệnh viện Việt Đức