Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê II

THS.BS

Tạ Thị Lan Phương

Bác sĩ Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1998 : Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2004 : Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Bệnh viện chuyên ngành Gây mê hồi sức. 

Năm 2003 : Tốt nghiệp FFI tại Cộng hòa Pháp.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê hồi sức