Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê II

CNĐD.

Nguyễn Đức Hưng

Điều dưỡng trưởng khoa Gây mê 2