Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê I

THS.BS

Nguyễn Đắc Thanh

Bác sĩ Trung tâm gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2012: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2015: Tốt nghiệp khóa đào tạo Quản lý đau trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2015: Tốt nghiệp khóa đào tạo Cập nhật những kỹ thuật mới trong Gây mê hồi sức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Hà Nội.

Năm 2016: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2017: Tốt nghiệp khóa đào tạo liên tục sau Đại học về Gây mê hồi sức do Đại học Y Hà Nội và Tổ chức đào tạo Gây mê hồi sức của Châu Âu.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê, gây tê