Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Trung tâm Phẫu Thuật Thần kinh

PGS. TS

Ngô Mạnh Hùng

Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh; Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành: 

Phẫu thuật Thần kinh

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2004: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Năm 2008: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Cộng hòa Pháp (FFI) .

Năm 2015: Bảo vệ luận án Tiến sỹ Học viện Quân Y.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật mạch máu não.

Phẫu thuật nối mạch não.

Phẫu thuật nền sọ - U não thất.

Phẫu thuật u tủy.