Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ

ThS.BS

Hoàng Thị Vân

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chuyên ngành:

Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ

Quá trình đào tạo:

Năm 2016: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2020: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú trường Đại học Y Hà Nội.

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật Hàm mặt tạo hình thẩm mỹ