Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

Ths.Bs.

Bùi Thị Hạnh

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đánh giá mối liên quan giữa hạ thân nhiệt với độ nặng của chấn thương và một số chỉ số sinh hóa ở bệnh nhân chấn thương nặng.