Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

BS

Bùi Thị Hạnh

Bác sĩ Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Gây mê hồi sức

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2009 : Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm  2012 : Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2017 : Tốt nghiệp khóa đào tạo siêu âm tổng quát tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Năm 2018 : Tốt nghiệp khóa đào tạo về gây tê vùng dưới hướng dẫn siêu âm trên xác tại Thái Lan.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Gây mê hồi sức.