Kế hoạch đào tạo liên tục năm 2018 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

29/09/2017 15:10

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến mở các khóa đào tạo liên tục năm 2018

DT 1

 

Với vai trò là bệnh viện đầu ngành về ngoại khoa – trung tâm phẫu thuật của cả nước, được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện tuyến thông qua các chương trình đào tạo chính quy, đào tạo liên tục, đào tạo nâng cao nghiệp vụ, các Đề án, Dự án, chuyển giao các kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu…, những thành tựu đạt được trong nhiều năm qua đã khẳng định Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến.

 

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn cho học viên sau khi tốt nghiệp, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn từ cơ bản đến chuyên sâu cho các cán bộ y tế và hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như góp phần giảm quá tải bệnh viện thông qua công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xây dựng Kế hoạch đào tạo, chuyển giao kỹ thuật năm 2018.

 

 

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

 

 

Tagged in: Tags: