Những vần thơ người bệnh gửi tặng thầy thuốc như món quà mừng xuân

06/03/2022 07:24

Kính tặng các thầy thuốc Bệnh viện Việt Đức


Xuân Nhâm
Dần 2022

Ai từng rời khỏi nơi này

Mà không ngoảnh lại nhớ ngày cam go

Nảy sinh bệnh tật bất ngờ

Bệnh viện Việt Đức cứu cho kịp thời

Ơn nhớ thầy thuốc bao người

Tài năng, đức độ, ấm lời động viên

Thầy như có phép thần tiên

Chữa chóng lành bệnh ngày đêm nhiệm màu

Bệnh lành, hết khổ, hết đau

Niềm vui mở lại khác nào xuân xanh

Ra về phấn khởi hân hoan

Tri ân thầy thuốc, muôn vàn quý yêu!

 

Bài thơ Tạ ơn

Trăm năm trong kiếp con người

Ta từng đã trải một thời âu lo

Bệnh viện Việt Đức cứu cho

Chữa chóng lành bệnh từng giờ tái sinh

Ra về lòng nặng ân tình

Gửi vần thơ ngỏ ý mình tri ân

Ngỡ sao hết được nhân tâm

Chỉ xin gửi gắm đôi vần nôm na

Chút tình sâu nặng thiết tha

Gửi tặng thầy thuốc thay quà mừng xuân

Nhà báo – Nhà giáo Phan Chúc (86 tuổi)

 

Tagged in: Tags: