Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Thận lọc máu

THS.BS

Nguyễn Xuân Nam

Bác sĩ Khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành: 

Hồi sức cấp cứu

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2002: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2009: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Theo dõi, điều trị, quản lý bệnh nhân bệnh thận nội khoa và lọc máu.

Theo dõi, điều trị, quản lý bệnh nhân sau ghép thận.