Vui mừng được ra viện, cụ bà 92 tuổi tự tay viết thư cảm ơn các bác sỹ Khoa Điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

06/06/2019 09:59

 

Luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, nụ cười thường trực trên môi, cụ Nguyễn Thọ Minh 92 tuổi, ở Hải Phòng gửi lời cảm ơn các y bác sỹ Khoa Điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đặc biệt là bác sỹ Hoàng Ngọc Sơn đã tận tâm chăm sóc cho cụ trong những ngày cụ nằm viện. 

 

KÍNH TẶNG BÁC SỸ SƠN

Bệnh viện Việt Đức có Bác sỹ Sơn

Bàn tay vàng mổ xẻ các vết thương

Làm cho bệnh nhân không tàn phế

Cứu sống bao cuộc đời yên vui

Đùi tôi gãy nay đã liền rồi

Cảm xúc trong tôi – nước mắt rơi

Chúc bác sỹ khỏe – bàn tay tuyệt vời

Hình ảnh bác sỹ trong trái tim tôi

Không biết nói gì hơn ….

Ngoài lời cảm ơn bác sỹ

Và tất cả mọi người !

Bệnh viện Việt Đức, ngày 2-6-2019

Nguyễn Thọ Minh 92 tuổi

Bệnh nhân Hải Phòng

 

Tagged in: Tags: