Người bệnh gửi thư cảm ơn y bác sĩ khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

29/11/2020 07:23

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc

 

THƯ CẢM ƠN

 

Kính gửi: Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 

Kính gửi: Khoa Phục hồi chức năng

 

Tên tôi là Nguyễn Thị Thúy, Nghĩa Lộ, Yên Bái. Trong thời gian tôi điều trị tại khoa Phục hồi chức năng từ ngày 22 tháng 9 năm 2020 đến ngày 5 tháng 10 năm 2020, qua tập luyện cho tôi, sự nhiệt tình của bác sĩ Liên, kỹ thuật viên trong khoa điều trị cho tôi rất hiệu quả, hiện giờ biến chuyển đã khỏi tới 100%.

 

Tôi xin chân thành cảm ơn bệnh viện và các y bác sĩ, 1 lần nữa Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Hà Nội, ngày 5/10/2020.

Nguyễn Thị Thúy

Tagged in: Tags: