Lời tri ân của bệnh nhân Trần Thị Thúy quê Bắc Giang

13/07/2018 15:40

3h sáng Thứ Ba ngày 23/6/2018

Kính gửi ông: Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội

Tôi là: Trần Thị Thúy (Thúy khoèo), quê Bắc Giang, 49 tuổi. Chả là như thế này: Thúy bị khoèo, đi tập tễnh, lắc lư, khổ lắm, nhục lắm cũng kiếm một thằng cu (11 tuổi), càng ngày đi càng đau. Năm ngoái (bà chị) đưa đi bv của ông khám gặp được bsĩ: Ngô Bá Toàn: Tôi kể rằng: bé như thế, đi như thế. Bây giờ như thế: Bác Toàn bảo: (bác chụp đi) xong bác bảo: “Hàng năm tháng 5. Có chuyên gia người Mỹ khám bác đến nhé). Vâng theo: đầu tháng năm đến bác hẹn: thế là 20.5 tôi đến: làm các thứ xong: 23 được họp với bác sĩ ta. 24 được họp với tây. 25 mổ. 28 chuyển về BGiang. Hôm nay được 4 tuần tôi đã tháo bột và đi lại rồi ạ: được đến 7-8 phần rồi: họ hàng, làng xóm mừng quá, nhiều người ôm tôi khóc bảo là (mày đổi đời rồi Thúy ơi): sao không đi sớm, có ai bảo đâu mà biết – may gặp bác Toàn đấy thật là chết đuối bám được cọc: mà rất mừng – mừng lắm thanh toán: (bệnh nhân trả 0 đồng ) cảm ơn trời phật chữa bệnh không mất tiền lại được ăn ngày 3 bữa, ngủ có điều hòa (chị tôi bảo: dì mơ cũng không thấy được) bệnh viện của ông đúng như mọi người quê tôi nói: (bv Việt Đức tốt lắm – nghe tôi nói ai cũng khen các ông đấy – tốt thật: chả đâu bằng ông ơi.

Ông ơi: cứ nghĩ lại mà tôi thấy tủi quá: để ra sau cơn sốt (u tôi bảo) là tôi bị thế, nay lại được như thế này, sướng quá: mừng quá, tôi viết thư gửi ông. Tôi và nhiều người mang ơn các ông lắm – cảm ơn ông đã chỉ huy bv: và cảm ơn cả 2 bà tây nữa (tôi chả nhìn thấy tây bao giờ mà sao họ tốt thế: Tôi kính chào ông nhá.

Thúy: Trần Thị Thúy

Chị gái tôi: 016663246251

Tagged in: Tags: