Tổng hợp tài trợ từ thiện tháng 1 năm 2020 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

03/02/2020 10:59

Tháng 01/2020, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp tục huy động hỗ trợ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn và nhận được sự quan tâm ấm áp từ các nhà hảo tâm và một số đầu báo từ thiện, tổng số tiền hỗ trợ tới những cảnh đời kém may mắn là: 1,181,309,800đ (Một tỷ một trăm tám mươi mốt triệu ba trăm linh chín nghìn tám trăm đồng./.)

 

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

 

Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 246 nhà C3.

 

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585.

 

Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

 

Email: congtacxahoibvvd@gmail.com

 

Thông tin chuyển khoản giúp đỡ người bệnh:

 

Tài khoản Quỹ từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

 

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 

Số tài khoản USD: 12210370016823

 

Số tài khoản VNĐ: 12210000024248

 

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

 

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS (mã số) hoặc ủng hộ Tên bệnh nhân

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: