“Tôi yêu Việt Đức”: Cuộc thi ảnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần thứ 1

13/11/2018 10:44

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông qua những hình ảnh, khoảnh khắc trong công tác chuyên môn, chất lượng khám, chữa bệnh, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao kỹ thuật, chăm sóc người bệnh… Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện tổ chức cuộc thi ảnh “Tôi yêu Việt Đức” lần thứ 1, cụ thể như sau:

 

Thời gian tổ chức: từ tháng 11/2018 đến tháng 11/2019

Đơn vị tổ chức: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (kèm theo thể lệ cuộc thi).

 

Ban Chấp hành Công đoàn trân trọng đề nghị lãnh đạo các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm, Tổ trưởng tổ Công đoàn, Đại diện thanh niên các đơn vị phát động để nhân viên y tế Bệnh viện tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Tagged in: Tags: