THÔNG BÁO: Danh sách trúng tuyển viên chức Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2020 và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định

07/08/2020 11:15

Căn cứ Quyết định số 1435/QĐ-VĐ ngày 05/8/2020 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020, Bệnh viện thông báo danh sách trúng tuyển viên chức gồm 112 người.

 

Xem Danh sách trúng tuyển viên chức Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2020 Tại đây 

 

Bệnh viện hướng dẫn việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: