Thông báo số 2: Về việc thay đổi thời gian tổ chức và đăng ký báo cáo tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần XII năm 2020

29/06/2020 15:34

Ngày 23/4/2020, Ban tổ chức Hội nghị đã gửi Thông báo số 677/TB – VD về việc đăng ký tham dự và báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần thứ XII năm 2020. Tới thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã nhận được đăng ký đại biểu tham dự và báo cáo khoa học từ một số đơn vị.

 

Nhằm phát huy kết quả đạt được của Hội nghị các lần gần đây và thu hút đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên của các cơ sở giáo dục, cơ sở thực hành khám bệnh, chữa bệnh tham gia nghiên cứu khoa học và đưa vào ứng dụng các đề tài trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người bệnh. Ban tổ chức trân trọng thông báo tới Quý đơn vị một số thông tin liên quan đến thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị.

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: