Tập huấn kiểm toán nội bộ trong quản lý bệnh viện

25/09/2020 15:09

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với lịch sử hình thành và phát triển hơn 112 năm là cái nôi của ngành ngoại khoa, bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt, trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật chuyên sâu ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh. Bên cạnh việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đào tạo và nghiên cứu khoa học thì cần phải đảm bảo hoạt động quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ trong hoạt động bệnh viện.

 

Để đảm bảo công tác kiểm soát nội bộ, góp phần ngăn ngừa, phát hiện xử lý kịp thời rủi ro, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tài sản của bệnh viện; Căn cứ nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về Kiểm toán nội bộ, Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã sớm triển khai và đưa ra quyết định số 1506/QĐ-VĐ ngày 17/08/2020 về việc thành lập phòng Kiểm toán nội bộ.

 

Với mong muốn nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, sử dụng tài sản của bệnh viện cũng như sự phối hợp thực hiện của các khoa phòng, ngày 25/09/2020, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức buổi Tập huấn kiểm toán nội bộ trong quản lý bệnh viện.

 

Buổi Tập huấn kiểm toán nội bộ trong quản lý bệnh viện.

 

Đến tham dự chương trình, về phía Kiểm toán Nhà nước có TS. Lê Đình Thăng – Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước; ThS. Đinh Văn Dũng – Phó Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 3.

 

Về phía Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có GS.TS Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện; PGS.TS Trần Đình Thơ – Phó Giám đốc Bệnh viện; PGS.TS Đồng Văn Hệ – Phó Giám đốc Bệnh viện và sự tham gia của các lãnh đạo, điều dưỡng trưởng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đến từ các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm trực thuộc bệnh viện.

 

GS.TS Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại buổi tập huấn.

 

Phát biểu tại buổi tập huấn, GS.TS Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã được giao 8 nhiệm vụ chính, trong đó có 2 nhiệm vụ rất quan trọng là nhiệm vụ quản lý kinh tế và nhiệm vụ quản lý bệnh viện. Bộ Y tế đã giao cho bệnh viện về cơ chế tự chủ nên việc quản lý trong bệnh viện là hết sức quan trọng. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, viên chức trong bệnh viện ngoài kiến thức chuyên môn của mình còn phải tham gia vào việc quản lý kinh tế. Thời gian vừa qua, Đảng ủy Ban giám đốc Bệnh viện đã giao cho tất cả các phòng chức năng xây dựng, hoàn thiện quy trình để được chứng nhận hệ thống ISO, giúp chúng ta có thể quy trình hóa. Với những bác sỹ chuyên ngành y khoa làm chuyên môn được Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế giao nhiệm vụ quản lý một khối tài sản lớn đều cố gắng để hoàn thiện một cách tốt nhất. Toàn thể cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện đồng lòng cố gắng để quản lý kinh tế, quản lý bệnh viện một cách khoa học, dân chủ, công khai minh bạch góp phần nâng cao công tác khám, chữa bệnh và tăng cường đời sống của cán bộ trong bệnh viện.”

 

TS. Lê Đình Thăng – Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước đã chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích về kiểm toán nội bộ bệnh viện.

 

Trong buổi tập huấn, TS. Lê Đình Thăng – Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước đã chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích về kiểm toán nội bộ bệnh viện, nâng cao hiểu biết cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Kiểm toán nội bộ là một hoạt động mang tính độc lập, đảm bảo khách quan và mang tính tư vấn, được thiết kế nhằm bổ sung giá trị và cải thiện hoạt động vận hành của một tổ chức. Kiểm toán nội bộ giúp một tổ chức hoàn thành các mục tiêu của mình bằng cách đem lại một biện pháp tiếp cận có hệ thống và có kỷ luật để đánh giá và cải thiện hiệu quả của các quá trình quản lý rủi ro, kiểm soát và điều hành.

 

TS. Lê Đình Thăng chia sẻ thêm: Cần thiết lập kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ trong khu vực công để tăng cường trách nhiệm giải trình trong sử dụng đồng tiền của công; Cải thiện hiệu quả quản lý công trong một hệ thống ngày càng phức tạp hơn; Đấu tranh chống lãng phí tham nhũng và tiếp nối các kiến nghị của các cơ quan kiểm toán bên ngoài.

 

Giải pháp phát triển kiểm toán nội bộ là tạo lòng tin về lợi ích hoạt động; Sự phối hợp của các bộ phận; Hoàn thiện quy định, quy trình kiểm toán nội bộ; Đào tạo, nâng cao năng lực của kiểm toán viên nội bộ và sự hiểu biết của các bộ phận trong hệ thống; Kiên trì mục tiêu phát triển bền vững.

 

Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tham gia buổi tập huấn kiểm toán nội bộ trong quản lý bệnh viện.

 

Buổi tập huấn quản lý nội bộ trong quản lý bệnh viện đã trang bị nhiều kiến thức bổ ích cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, góp phần vào công tác quản lý kinh tế, quản lý bệnh viện, vì sự phát triển của bệnh viện.

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: