Lịch hội chẩn - ngày 19/11/2017

Sáng

Bs Cột 1: Bs Hưng (78)
Bs Cột 2: Bs Tú (1B)
Bs Cột 1: Bs Hưng (78)
Bs Cột 2: Bs Tú (1B)
Bs Trực viện: Bs Tuấn 1A1
Bs Trực viện: Bs Tuấn 1A1
Bs Cột 1: Bs Hưng (78)
Bs Cột 2: Bs Tú (1B)
Bs Trực viện: Bs Tuấn 1A1

Chiều

Bs Cột 1: Bs Hưng (78)
Bs Cột 2: Bs Tú (1B)
Bs Cột 1: Bs Hưng (78)
Bs Cột 2: Bs Tú (1B)
Bs Trực viện: Bs Tuấn 1A1
Bs Cột 1: Bs Hưng (78)
Bs Cột 2: Bs Tú (1B)
Bs Trực viện: Bs Tuấn 1A1
Bs Trực viện: Bs Tuấn 1A1

Khoa Phẫu thuật Cột sống

Sáng

Hội chẩn. Không khám bệnh

Chiều

Hội chẩn. Không khám bệnh

Sáng

Hội chẩn. Không khám bệnh

Chiều

Hội chẩn. Không khám bệnh

Khoa Giải phẫu bệnh

Sáng

Hội chẩn. Không khám bệnh

Chiều

Hội chẩn. Không khám bệnh

Khoa Dược

Sáng

Hội chẩn. Không khám bệnh

Chiều

Hội chẩn. Không khám bệnh

Khoa Dinh dưỡng

Sáng

Hội chẩn. Không khám bệnh

Chiều

Hội chẩn. Không khám bệnh