Giới thiệu chung

 IMG_0355

1. Tên phòng: Phòng Hành chính quản trị.

 

2. Liên hệ: 

                 Địa chỉ: Tầng 1 - toà nhà A2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

                 Điện thoại:  (024)38.289.266/(024)38.253.531 (số máy lẻ 214, 312, 315).

 

3. Lịch sử phát triển:

                 Ra đời từ ngày thành lập bệnh viện; cùng với sự phát triển của bệnh viện và sự thay đổi về cơ sở hạ tầng cũng như chuyên môn kỹ thuật; Phòng Hành chính quản trị ngày càng phát triển theo chiều hướng chuyên môn hóa cao, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác phục vụ và phát triển chuyên môn ngành y tế.

 

4. Chức năng nhiệm vụ:

                 4.1 Chức năng:

                 Phòng Hành chính Quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính, quản trị trên các lĩnh vực quản lý, mua sắm, xây dựng kế hoạch, dự toán, định hướng phát triển bệnh viện. Tham mưu cho Ban Giám đốc và thực hiện kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm của bệnh viện, giúp Ban Giám đốc quản lý đất đai, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, các hoạt động hành chính văn thư, lưu trữ, lễ tân, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, công tác in ấn, điều phối phương tiện công tác, các hoạt động phục vụ và dịch vụ thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

                 4.2 Nhiệm vụ:

                 4.2.1 Nhiệm vụ về  công tác quản lý hành chính:

                 - Công tác văn thư – lưu trữ

                 - Công tác đảm bảo an ninh trật tự

                 - Công tác lễ tân

                 - Điều phối phương tiện công tác

                 - Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng, trang thiết bị văn phòng

                 4.2.2 Nhiệm vụ về công tác quản trị:

                 - Quản lý đất đai, cơ sở vật chất, tài sản cố định, công cụ dụng cụ của bệnh viện

                 - Đảm bảo phòng cháy chữa cháy, điện, nước, điều hòa và vệ sinh môi trường

                 - Các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao phó.

 

5. Tổ chức nhân sự phòng:

                 5.1 Ban lãnh đạo đương nhiệm:

                 Trưởng phòng: Ths. Hoàng Anh Toàn

                 Phó Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Minh Thành 

                 5.2 Lãnh đạo tiền nhiệm:

                 Lãnh đạo tiền nhiệm: Cù Đình Quí, Hồ Diệu, Trương thị Đoan, Phạm Huy Đính, Đinh Mạnh Huy, Nguyễn Trọng Thích, Nguyễn Văn thư, Nguyễn Đức Tâm

                 5.3 Số lượng cán bộ trong phòng:

                 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng  và các tổ, bộ phận trực thuộc phòng.

 

6. Thành tựu: 

                 Tập thể cán bộ phòng Hành chính Quản trị đã luôn đoàn kết, vượt khó, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

                 Xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm, cấp phát đúng quy định, kịp thời, hiệu quả. Tất cả hàng hóa mua sắm đều đảm bảo đúng quy trình, đúng chất lượng, đảm bảo bảo thời gian phục vụ công tác chuyên môn.

                 Sửa chữa kịp thời, hiệu quả các thiết bị thông dụng, các hạng mục liên quan đến xây dựng nhỏ, thiết bị điện nước, điều hòa, điện lạnh, các loại tài sản và công cụ dụng cụ của các khoa phòng.

                 Tiếp nhận, phân loại, lưu trữ công văn, sử dụng con dấu hiệu quả, đúng quy định.

                 Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát hiệu quả các công trình xây dựng.

                 Cung cấp đủ nước sạch và vận hành hệ thống xử lý nước thải.

                 Quản lý, điều hành an toàn, hiệu quả các phương tiện vận chuyển bằng ô tô. Đưa đón cán bộ viên chức, vận chuyển người bệnh kịp thời, an toàn.

                 Đảm bảo môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp.

                 Xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an ninh trật tự trong toàn bệnh viện.

 

7. Định hướng phát triển:

                 Định hướng xây dựng Phòng HCQT là đơn vị dịch vụ hậu cần của bệnh viện.

                 Quản lý số hóa văn bản điện tử.

                 Quản lý giấy đề nghị, sửa chữa, thông tin hoạt động của phòng và hồ sơ thầu bằng CNTT.