Giới thiệu chung

 IMG_0355

 

1. Tên phòng: Phòng Hành chính quản trị.

 

 

2. Liên hệ: 

                 Địa chỉ: Tầng 1 - toà nhà A2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

                 Điện thoại:  (024)38.289.266/(024)38.253.531 (số máy lẻ 214, 312, 315)

 

 

3. Lịch sử phát triển:

 

 

4. Chức năng nhiệm vụ:

     4.1 Chức năng:

          Tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc về công tác Hành chính-quản trị trên các lĩnh vực quản lý, mua sắm, xây dựng kế hoạch, dự toán, định hướng phát triển bệnh viện.

     4.2 Nhiệm vụ:

          - Quản lý công sở, đất đai, TSCĐ bệnh viện;

          - Công tác văn thư, lưu trữ;

          - Công tác lễ tân;

          - Cung ứng vật tư tiêu hao, thông dụng;

          - Quản lý tài sản, kho và cấp phát vật tư tiêu hao thông dụng;

          - Xây dựng kế hoạch tổ chức thi công giám sát các công trình xây dựng;

          - Vận hành cung cấp nước sạch, xử lý nước thải;

          - Sửa chữa thiết bị ngoài y tế;

          - Đảm bảo thông tin liên lạc;

          - Quản lý phương tiện cua nhân viên.

          - Đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện;

          - Quản lý điều hành vận chuyển bằng ô tô;

          - Quản lý và tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường;

          - Quản lý, điều hành khu nhà nghỉ cho người nhà người bệnh;

          - Quản lý Phòng cháy chữa cháy.

 

5. Tổ chức nhân sự phòng: 

     5.1 Ban lãnh đạo đương nhiệm:

          Trưởng phòng: CN. Hoàng Anh Toàn

          Phó Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Minh Thành 

     5.2 Lãnh đạo tiền nhiệm:

          Lãnh đạo tiền nhiệm: Cù Đình Quí, Hồ Diệu, Trương thị Đoan, Phạm huy Đính, Đinh Mạnh Huy, Nguyễn trọng Thích, Nguyễn Văn thư, Nguyễn Đức Tâm

     5.3 Số lượng cán bộ trong phòng:

          01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng  và các tổ, bộ phận trực thuộc phòng.

          Tổng số 59 thành viên: 02 thành viên trên đại học, 13 thành viên đại học, 12 thành viên trung cấp, 32 nhân viên kỹ thuật phổ thông.

 

 

6. Thành tựu: 

     - Tiếp nhận, phân loại, lưu trữ công văn, sử dụng con dấu hiệu quả, đúng quy định;

     - Xây dựng kê hoạch  và tổ chức mua sắm, cấp phát đúng quy định, kịp thời, hiệu quả;

     - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát hiệu quả các công trình xây dựng;

     - Sửa chữa kịp thời, hiệu quả các thiết bị thông dụng;

     - Cung cấp đủ nước sạch và vận hành hệ thống xử lý nước thải;

     - Quản lý, điều hành an toàn, hiệu quả các phương tiện vận chuyển bằng ô tô;

     - Đảm bảo môi trường bệnh viện xanh, sạch;

     - Xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo ANTT trong toàn bệnh viện…

 

7. Định hướng phát triển:

     - Định hướng xây dựng Phòng HCQT là đơn vị dịch vụ hậu cần bệnh viện.

     - Quản lý số hóa văn bản điện tử.

     - Quản lý hoạt động của phòng bằng CNTT.