Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-05 10:05:41

      1.Tên khoa:  Khoa Xét Nghiệm Huyết Học (Department of Hematology Laboratory).   2. Liên hệ:                 Địa chỉ:  - Bộ phận Xét nghiệm: Tầng 2 - Nhà D.                                - Bộ...