Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-03 14:06:08

      1. Tên khoa: Khoa Phẫu thuật chi dưới   2. Liên hệ:             Địa chỉ: Tầng 2 - tòa nhà B3 - Bệnh viện HN Việt Đức                          Phòng khám:135 nhà C2 khu khám bệnh           ...