Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-03 14:14:20

    1. Tên khoa: Phẫu thuật Chấn thương chung   2. Liên hệ:                  Địa chỉ: Tầng 1 - tòa nhà B3 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức                                 Phòng khám 109 nhà C2 khu...