Đội ngũ chuyên gia của khoa

Võ Quốc Hưng

Trưởng khoa Khám xương và điều trị ngoại trú

Công trình Nghiên cứu Khoa học:  Đánh giá kết quả điều trị thoái hóa khớp gối bằng kỹ thuật nội soi ( đề tài tốt nghiệp thạc sỹ...

Vũ Văn Khoa

phó trưởng khoa Khám xương và điều trị ngoại trú

Công trình Nghiên cứu khoa học:  Nghiên cứu phương pháp điều trị phức tạp hai xương căng chân bằng đóng đinh NT kiểu...

Dương Đình Toàn

Phó trưởng khoa Khám xương và điều trị ngoại trú

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Trên 20 công trình nghiên cứu khoa học ( dạng bài báo được đăng trên các tạp chí Y Học) .  

Nguyễn Trọng Tài

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đánh giá kết quả thay khớp hang bán phần Bipolar tại bv Việt Đức. Nghiên cứu đánh giá 1 trường...