Hơn 1,2 tỷ đồng dành tặng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

11/09/2020 13:58

Trên hành trình gửi trao yêu thương tới người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều đơn vị và các nhà hảo tâm. Trong tháng 08/2020, Bệnh viện tiếp tục huy động hỗ trợ và nhận được tổng số tiền hỗ trợ là: 1,214,739,950 (Một  tỷ hai trăm mười bốn  triệu bảy trăm ba mươi chín  nghìn chín trăm năm mươi đồng./.) Trong đó:

 

Số tiền hỗ trợ tới những mảnh đời kém may mắn là: 550,589,000 (Năm trăm năm mươi triệu năm trăm tám mươi chín nghìn đồng./.)

 

Hỗ trợ phát 11,210 suất ăn từ thiện cho người bệnh và người nhà người bệnh với giá trị: 99,960,000 (Chín mươi chín triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng./.)

 

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

 

Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 246 nhà C3.

 

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585.

 

Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

 

Email: congtacxahoibvvd@gmail.com

 

Thông tin chuyển khoản giúp đỡ người bệnh:

 

Tài khoản Từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

 

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 

Số tài khoản USD: 12210370016823

 

Số tài khoản VNĐ: 12210000024248

 

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

 

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS (mã số) hoặc ủng hộ Tên bệnh nhân.

 

 

 

 

 

Phòng Công tác xã hội

 

Tagged in: Tags: