Hội thảo khoa học “Hình ảnh Tim mạch nâng cao”

07/11/2018 09:42

Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến phối hợp với Công ty GE Healthcare Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Hình ảnh học Tim mạch nâng cao”.

Hội thảo sẽ có những báo cáo khoa học, bài giảng lý thuyết chuyên sâu cũng như chia sẻ kinh nghiệm hình ảnh Tim mạch của các Bác sỹ, chuyên gia chẩn đoán hình ảnh.

Thời gian dự kiến: Ngày 09 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Phòng 103, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện HN Việt Đức

 

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: