Chiêu sinh Khóa đào tạo “Kỹ thuật viên dụng cụ mổ nội soi – K28 ”

27/09/2018 17:39

Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về kỹ thuật viên dụng cụ mổ nội soi; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở khóa đào tạo “Kỹ thuật viên dụng cụ mổ nội soi – K28”

 

Tagged in: Tags: