Chiêu sinh Khóa đào tạo “Điều dưỡng ngoại khoa – K32”

11/02/2019 13:38

Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng ngoại khoa; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở khóa đào tạo “Điều dưỡng ngoại khoa – K32”.

Tagged in: Tags: