Chiêu sinh Khóa đào tạo “Điều dưỡng cấp cứu ngoại khoa – K20”

16/07/2019 09:46

Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng cấp cứu ngoại khoa; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở khóa đào tạo “Điều dưỡng cấp cứu ngoại khoa – K20”.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: