Chiêu sinh Khóa đào tạo “Điều dưỡng cấp cứu ngoại khoa – K19”

22/02/2019 15:06

Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng cấp cứu ngoại khoa; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở khóa đào tạo “Điều dưỡng cấp cứu ngoại khoa – K19”.

 

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Tagged in: Tags: