Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà tại Lạng Sơn

18/09/2018 16:26

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tổ chức chương trình từ thiện Khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà tại tỉnh Lạng Sơn cho các đối tượng là trẻ em, hộ gia đình nghèo, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình sách.

 

Thời gian: từ ngày 22-23/9/2018

Địa điểm: Trường Trung học cơ sở xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

 

Phòng Công tác xã hội

 

Tagged in: Tags: