Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức huy động hơn 800 triệu đồng hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn trong tháng 2/2021

09/03/2021 07:16

Tháng 2/2021, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp tục huy động hỗ trợ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, suất ăn từ thiện và nhận được sự quan tâm ấm áp từ các nhà hảo tâm và một số đơn vị báo chí, tổng số tiền hỗ trợ là: 811,167,791đ (Tám trăm mười một triệu một trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm chín mốt đồng ./.) Trong đó:

 

Số tiền hỗ trợ tới những mảnh đời kém may mắn là: 530,167,791đ (Năm trăm ba mươi triệu một trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm chín mốt đồng ./.)

 

Hỗ trợ phát 15,680 suất quà từ thiện cho người bệnh với giá trị: 246,800,000đ (Hai trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng chẵn./.)

 

Hỗ trợ phát 4.440 suất ăn từ thiện cho người bệnh và người nhà người bệnh với giá trị: 34,200,000đ (Ba mươi tư triệu hai trăm nghìn đồng./.)

 

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

 

Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 246 nhà C3

 

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

 

Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

 

Email: congtacxahoibvvd@gmail.com

 

Thông tin chuyển khoản giúp đỡ người bệnh:

 

Tài khoản Từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

 

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 

Số tài khoản VNĐ: 1221.000.2100.700

 

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

 

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS (mã số) hoặc ủng hộ Tên bệnh nhân.

 

Phòng Công tác xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged in: Tags: