Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018

14/09/2018 07:47

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 bằng hình thức xét tuyển, dự kiến vào tháng 11/2018.

 

Phòng Tổ chức cán bộ

Tagged in: Tags: