Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật Chi Dưới

Ths. Bs.

Vũ Trường Thịnh

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới